นักเรียนโครงการห้องเรียนอาชีพ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

วันที่ 1 มีนาคม 2564

ห้องเรียนอาชีพอุตสาหกรรมเกษตร โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ วิชา ทักษะวิชาชีพเกษตร โดย ว่าที่ ร.ต.วีรภัทร์ ตาสาย เน้นนักเรียนปลูกเป็น ดูแลได้ กินเองและแบ่งปัน

Leave a Comment