นักเรียนโครงการห้องเรียนอาชีพ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งเวลา 12.50-17.50 น. นักเรียนโครงการห้องเรียนอาชีพ สาขาช่างก่อสร้าง ปวช.1 เรียนรายวิชาเขียนแบบสถาปัตยกรรม ครูผู้สอนนางสาวเอื้ออารีย์ ปันศรี

Leave a Comment