นักเรียนโครงการห้องเรียนอาชีพ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30-12.00 น.

โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จังหวัดเชียงราย นำนักเรียนโครงการห้องเรียนอาชีพ สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง ชั้น ปวช.1 ไปศึกษาเรียนรายวิชาเครื่องมือกลเบื้องต้น ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เรียนการฝึกลับใบมีดกลึงและเริ่มกลึงปาดหน้าเหล็กเพลาด้วยเครื่องกลึง สอนโดยอาจารย์นวัตกรณ์ วัตนดำรงค์ฤทธิ์ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

Leave a Comment