ศธ.เลื่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษาที่ 1/2564

กระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 จากเดิม 17 พฤษภาคม เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564

ที่มา : https://www.facebook.com/223913787638887/posts/4226981293998763/?d=n

 

https://www.facebook.com/108560384065342/posts/290482929206419/?d=n

Leave a Comment