นักเรียนโครงการห้องเรียนอาชีพ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 12.50-17.50 น.

นักเรียนโครงการห้องเรียนอาชีพ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สาขาช่างก่อสร้าง ปวช.1 ศึกษารายวิชางานผลิตภัณฑ์งานไม้ โดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มล่ะ3 คน ออกแบบผลิตภัณฑ์งานไม้ตามความคิดของนักเรียนและได้ลงมือปฎิบัติจัดทำผลิตภัณฑ์งานไม้ตามที่นักเรียนได้ออกแบบขึ้นเอง ครูผู้สอน ว่าที่ ร.ต.กิตติ วะราหล

 

Leave a Comment