แต่งตั้งคณะกรรมการยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนวประจำจังหวัดและประจำเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2563

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/1_0s-3lXJ4jRW0s9NW7nhRC6frqUykplH/view?usp=sharing

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/1Okg-v8-Kyf6_ac395n8uZLntYhJi4nwC/view?usp=sharing

 

Leave a Comment