แนะนำ…หนังสือนิทาน ฮีโร่ของฉันคือเธอ (My Hero is You)


แนะนำ…หนังสือนิทาน ฮีโร่ของฉันคือเธอ (My Hero is You)
นิทานให้ความรู้เรื่อง COVID-19​ สำหรับเด็ก โดยกรมสุขภาพจิต ได้รับอนุญาตให้แปลอย่างเป็นทางการ เว็บไซต์​ของ IASC จากองค์การสหประชาชาติ #แนะแนวสพฐ

https://drive.google.com/file/d/1Lrp1kKuqtjuQT7ghCFKhKDhCXI1ZS-L8/view?usp=drivesdk

Leave a Comment