การส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนฝึกประสบการณ์อาชีพ (work experience) “ค้นหาตัวตนที่ใช่…พากันไป SUMMER CAMP อาชีพ”

summer camp ส่งลงเขตฯ สพป
summer camp ส่งลงเขตฯสพม

Leave a Comment